Maxi yatzy regler

Maxi yatzy regler

MAXI-YATZY spelas som det vanliga Yatzy-spelet, men det innehåller 6 tärningar och erbjuder därför fler möjliga kombinationer! Detta gör det även enklare att uppnå vissa kombinationer i spelet än traditionell Yatzy som spelas med fem tärningar.

Syftet med Maxi Yatzy

Spelare försöker rulla så många sifferkombinationer som möjligt och markera dem i poängtabellen. Spelaren med högst poäng vinner. När det gäller 

Hur man spelar

I varje omgång har du tre chanser att kasta valfritt antal tärningar. Du kan bestämma vilken tärning du vill slå igen. Du kan också välja att inte använda några av dina tre kast. Kombinationerna kan väljas i valfri ordning.

Hur man räknar poäng

Välj en spelare för att behålla poängen. Varje spelare får en kolumn i poängtabellen och poängsättaren markerar allas poäng i lämplig kolumn och rad. 

Du måste fylla i en rad efter varje tur, även om det bara är en ”0”. Varje rad kan endast användas en gång under ett spel.

Vinnare

Vinnaren är den spelare som har högst poäng när alla rader i poängtabellen har fyllts!

Kombinationer

Om inget annat anges ger varje kombination dig poäng enligt det totala värdet av tärningarna i din kombination.

BONUS En spelare som tjänar 75 poäng eller mer på den första delen av poängtabellen, får 50 bonuspoäng registrerade på denna rad. 

Observera: allt i dessa Maxi Yatzy-regler är identiskt med de vanliga Yatzy-reglerna, FÖRUTOM meningarna markerade med blå markering! 

1 PAR – Försök att slå ett par.

2 PAR – Försök att slå två par.

3 PAR –  Försök att slå tre par. 

TRETAL – Tre tärningar som visar samma värde.

FYRTAL – Fyra tärningar som visar samma värde. 

FEMTAL –  Fem tärningar som visar samma värde. 

LITEN STEGE – Fem tärningar som visar värden från 1-5. 15 poäng. 

STOR STEGE – Fem tärningar som visar värden från 2-6. 20 poäng. 

HEL STEGE –  Sex tärningar som visar värden från 1-6. 21 poäng. 

KÅK –  Ett par och en tre lika.

VILLA – Två tretal.

TORN – Ett par och ett fyrtal. 

CHANS – Gör summan av de sex tärningarna, vad de än visar. Detta är en användbar sista utväg när du får ett resultat som inte kan anges någon annanstans. 

MAXI-YATZY – Alla sex tärningarna visar samma värde. 100 poäng.

Vanliga frågor om Maxi Yatzy

Vad är skillnaden mellan Maxi Yatzy och vanlig Yatzy?

Skillnaden är att Maxi Yatzy använder sig av sex tärningar medan vanlig Yatzy använder sig av fem tärningar. Det finns även fler kombinationer att få i Maxi Yatzy.

Hur många tärningar spelar man med i Maxi Yatzy?

Maxi Yatzy spelas med sex stycken tärningar.

Hur många spelare kan spela Maxi Yatzy?

Man kan spela Maxi Yatzy med minst 2 spelare, det finns ingen övre gräns för antalet spelare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *